Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 8 lipca 2024

1. Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy systemu obsługi wydarzeń sf-conference (nazywanego „Systemem”), strony internetowej www.sf-conference.com prezentującej ofertę Systemu (nazywanej „Stroną”) i wersji demonstracyjnej Systemu demo.sf-conference.com/new-access (nazywanego „Wersją Demonstracyjną”). W celu zbiorczego odniesienia do Strony, Systemu i Wersji Demonstracyjnej, w Polityce prywatności zastosowano zwrot „Usługi”.

Ta strona służy do informowania odwiedzających o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, jeżeli zdecydują się skorzystać z Usług.

Usługi dostarczane są przez sf-labs sp. z o.o., ul. Józefa Marcika 6, 30-443 Kraków, Poland, REGON: 388297924, NIP: 6793213075 (nazywanego „Usługodawcą”), który zbiera i kontroluje informacje podawane przez Państwa za pośrednictwem Usług.

Strona i Wersja Demonstracyjna zostały uruchomione w celu promocji i przedstawienia oferty Systemu. System uruchamiany jest na zlecenie organizatora wydarzenia (nazywanego „Organizatorem”). Dla każdego wydarzenia uruchamiana jest osobna i niezależna wersja Systemu, dostępna pod indywidualnym adresem internetowym.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z naszych Usług zgadzają się Państwo na zbieranie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszą polityką.

Zbierane przez nas dane osobowe za pośrednictwem Strony, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz wszelkie dane osobowe podane przez Państwa w treści wiadomości, są wykorzystywane wyłącznie do kontaktu i przedstawienie szczegółów oferty uruchomienia Systemu dla Państwa.

Zebrane przez nas dane osobowe za pośrednictwem Sytemu są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług udostępniania oprogramowania do organizacji wydarzeń na rzecz Organizatora. Organizator kontroluje jakie dane osobowe są zbierane przez System poprzez konfigurację formularza rejestracji na wydarzenie. Wszystkie prowadzone przez Państwa dane podczas rejestracji lub po zalogowaniu do panelu są widoczne dla Usługodawcy, Organizatora i wszystkich użytkowników Systemu, którym Organizator udzielił dostępu do Państwa danych.

Zbierane przez nas dane osobowe za pośrednictwem Wersji Demonstracyjnej, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail, są wykorzystywane wyłącznie do uruchomienia dla Państwa indywidualnej wersji Systemu prezentującej jego możliwości. System uruchamiany jest z losowo wygenerowanymi danymi i umożliwia prowadzenie nowych danych, w tym osobowych. Nie przetwarzamy ani nie wykorzystujemy wprowadzonych przez Państwa danych do wersji demonstracyjnej uruchomionego dla Państwa Systemu.

Nie korzystamy z jakichkolwiek systemów umożliwiających zautomatyzowane
podejmowanie decyzji w oparciu o Państwa dane osobowe ani z narzędzi służących
profilowaniu.

Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Państwa danych nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Dane osobowe przekazane przez Państwa za pośrednictwem Strony lub Wersji Demonstracyjnej będą przechowywane do czasu żądania przez Państwa usunięcia danych. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Systemu będą przechowywane i udostępniane Organizatorowi przez okres 2 lat od momentu zakończenia wydarzenia oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

3. Dane przeglądarki internetowej

Chcemy Państwa poinformować, że za każdym razem, gdy korzystają Państwo z naszych Usług, zbieramy dane i informacje, w tym za pośrednictwem produktów stron trzecich, z Państwa przeglądarki internetowej i urządzenia. Dane te mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego („IP”), specyfikację przeglądarki internetowej, specyfikację urządzenia, wersję systemu operacyjnego, konfigurację Usług, godzinę i datę korzystania z Usług oraz inne statystyki.

4. Pliki cookies

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które są powszechnie używane jako anonimowe unikalne identyfikatory. Są one wysyłane do Państwa przeglądarki ze stron internetowych, które Państwo odwiedzają i są przechowywane w pamięci wewnętrznej Państwa urządzenia.

Korzystamy z Google Analytics i udostępnianych przez tę usługę plików cookie, aby móc analizować sposób korzystania przez Państwa z naszej Strony.

System i Wersja Demonstracyjna wykorzystują pliki cookie do udostępniania niezbędnych funkcji, takich jak uwierzytelnianie i autoryzacja.

5. Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje, które otrzymujemy od Państwa, są przechowywane na bezpiecznych serwerach i wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych. Stale oceniamy nasze oprogramowanie poprzez regularne testy, aby zminimalizować zagrożenia bezpieczeństwa. Ponadto zapewniamy, że cała komunikacja z naszymi Usługami jest szyfrowana przy użyciu technologii TLS.

6. Linki do innych witryn

Usługi mogą zawierać łącza do innych witryn. Jeśli klikną Państwo link strony trzeciej, zostaną Państwo przekierowani do innej witryny. Prosimy pamiętać, że zewnętrzne witryny nie są obsługiwane przez nas. Dlatego zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych witryn. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności, praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

7. Płatności online

System udostępnia płatności online za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności imoje, obsługiwanego przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Na potrzeby utworzenia i przetworzenia płatności online, System przekazuje imoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres email uczestnika wydarzenia, jak również wszystkie dane dotyczące płatności, w tym przedmiot sprzedaży, kwota i waluta.

System udostępnia płatności online za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Na potrzeby utworzenia i przetworzenia płatności online, System przekazuje PayU następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres email uczestnika wydarzenia, jak również wszystkie dane dotyczące płatności, w tym przedmiot sprzedaży, kwota i waluta.

Usługodawca jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 roku, poz. 723, ze zm., dalej: „Ustawa AML/CTF”). W związku z powyższym Państwa dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres email i dane do faktury, będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków ciążących na Usługodawcy na podstawie Ustawy AML/CTF, w szczególności w celu zidentyfikowania Państwa jako klienta w rozumienia Ustawy AML/CTF, weryfikacji Państwa tożsamości oraz oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu dotyczącej przeprowadzenia z Państwem transakcji okazjonalnej.

8. Prywatność dzieci

Usługi nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. W przypadku stwierdzenia, że osoba poniżej 18 roku życia przekazała nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli są Państwo rodzicem lub opiekunem i wiedzą, że Państwo dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy skontaktować się z nami, abyśmy mogli wykonać niezbędne czynności.

9. Prawo do dostępu i usunięcia danych

Mają Państwo prawo zażądać wglądu lub zmiany zebranych przez nas Państwa danych osobowych oraz do ich usunięcia. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres office@sf-labs.com.

10. Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji naszej Politykę prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Powiadomimy Państwa o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 8 lipca 2024.

Kontakt z nami

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące naszej Polityki prywatności, prosimy skontaktować z nami pod adresem office@sf-labs.com